§1.

Denne side er levert av Villanytt Norge as, organisasjonsnummer 997676467. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontakt informasjon:
Telefon nummer: 22680001
Epost adresse: service@villanytt.no
Juridisk adresse: Bryn Senter, Østensjøveien 79, 0667 Oslo

§2. PRISER

Alle priser vises i Norske kroner og er inkludert MVA. I handlekurven ser du totalprisen inkludert alle avgifter.

§3.1 BETALING

Betaling skjer ved den valgte betalings i kassa. Betalingsmåten levert av Bambora og vi tilbyr kortbetaling, Vipps betaling og faktura/delbetaling. Trekk av kort gjøres når varen er sendt.

§3.2.1 FAKTURA & DELBETALING

I samarbeid med Collector Bank tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp.

Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Collector Bank. Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på bill.lindorff.no og søke om en delbetalingsavtale. For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk. En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Collector Bank, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

§3.2.2 SPØRSMÅL KNYTTET TIL DIN FAKTURA ELLER DELBETALING

Collector Bank (tidligere Lindorff/lowel) kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt kundeservice via e-post på bill@lowel.no eller via telefon 23 17 11 56, mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00

§3.2.3 PRIS

En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 14 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12 eller 24 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum.

§4. FRAKT

En frakt kostnader av i NOK vil bli lagt til alle bestillinger

§4.1 LEVERINGSMETODER

Vi leverer varene med Bring.

§4.2 LEVERANSER

Ordrer plassert før 14.00 behandles på samme dag og leveres vanligvis i løpet av 1-3 dager. Leveransen skjer direkte til den adressen du har angitt ved bestilling

§4.3 SKADEDE VARER OG REKLAMASJONSRETT

TRANSPORTSKADE

Når varene blir levert må du alltid kontrollere varen og emballasjen, og om det er manko eller skade i leveransen.

Om det mot formodning oppstår en transportskade leverer vi et nytt produkt/del snarest mulig!

Dette forutsetter at skader/manko meldes skriftlig til oss innen 5 dager etter at du mottok varene.

Dette gjøres på service@villanytt.no med bilder av skade/manko.

Du må alltid kontrollere varen og emballasjen ved mottak, at antall kolli stemmer/om det er manko i leveransen.

Hvis det er emballasjeskade/manko må dette anmerkes på følgebrev kvitteringen til vår transportpartner ved mottak for å gjøre forsikringen gjeldene.

VIKTIG!

Skaden/mankoen må meldes skriftlig til service@villanytt.no innen 5 dager etter mottak.

Vi bekrefter omgående tilbake at din skademelding er mottatt og tatt til behandling.

Hvis du ikke sender en skriftlig reklamasjon til oss innen 5 dager kan du miste retten til å reklamere på transportskade/manko.

Hvis du ikke mottar en bekreftelse fra oss senest neste dag etter at din melding er sendt oss må du kontakte oss snarest på telefon 22 68 00 01 for å kontrollere at vi har mottatt din skademeldingen.

Dette er meget viktig da transportørens forsikringsselskap må varsles av transportøren innen 5 dager for at forsikringen skal gjøres gjeldende.

Det stilles beviskrav for at transportør skal komme i ansvar.

Derfor må skade eller manko alltid påføres fraktbrev ved levering. Dette er viktig.

Ved skjult skade skal alltid emballasjen oppbevares. Dette kan kreves fremlagt for besiktigelse senere.

Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov. Reklamasjonsfristen er 5 år dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig mer enn 2 år.

MONTERING

Det forutsettes at det benyttes autorisert rørlegger ved montering og at strømtilførsel er installert av en autorisert elektriker. Alle baderoms produkter leveres umontert og kunden er selv ansvarlig for monteringen.

Skader eller mangler oppstått som følge av feilmontering eller feil bruk dekkes ikke av oss. Villanytt as tar ikke ansvar for skader som oppstår ved montering av produktet som ikke er utført av Villanytts egne fagfolk eller andre fagfolk som er godkjent av Villanytt as.

Vi tar ikke ansvar for knuste glass/dører/aluminiumprofiler når kunde monterer selv eller ikke varsler oss om skade/manko innen 5 dagers fristen.

Dersom en skulle være uheldig å knuse glass, skade aluminiums skinner eller andre deler på dusjen kan dette kjøpes hos Villanytt as. Vi skaffer delene fra vår leverandør.

Slitasjeskader eller forbruks artikler dekkes ikke av garantien.

Dette gjelder f.eks. trinser/hjul på dusjdører i dusjkabinett. Kunden er selv ansvarlig for frakt av varene ved tilbakelevering.

§5. Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varen i fysisk besittelse. Ved kjøp av flere varer utløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss

Villanytt Norge AS
Gladengveien 18 0661 Oslo
service@villanytt.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Virkningene av at angreretten brukes Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.  Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.  I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr. 2.295.- Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Forbrukeren vil alltid ha angrerett, selv om varen ikke kan returneres i originalemballasjen og undersøkningen har gått utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og funksjon. Den næringsdrivende kan imidlertid ha rett å kreve at forbrukeren erstatter en verdireduksjon, jf. angrerettloven (angrl.) § 25 tredje ledd. Dette er typisk kostnader for vask og rens eller et objektivt tap av inntekter dersom varene ikke lenger kan selges som nye. Hva gjelder emballasje så vil dette måttevurderes ut fra typ av produkt og emballasje. Hvis varens emballasje har betydning for gjensalg av varen kan dette medføre en verdireduksjon av varen. Dersom varen i øvrig er som ny vil verdireduksjonen imidlertid kun fastsettes til prisen for en ny emballasje. Er det ikke mulig å få frem ny emballasje vil verdireduksjonen kunne fastsettes til forskjellen mellom salgsprisen og markedsprisen for en vare uten emballasje. Der følger av angrl. § 22 at levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur dersom forseglingen er blitt brutt. Derfor er det viktig å ta hensyn til dette. Det følger av forarbeidene til loven at produkter som omfattes av unntaket eksempelvis er helsekostprodukter, legemidler, kosmetikk og under- eller badetøy. Når du benytter deg av angrerett betaler du selv returfrakten

Hvis du benytter din rett til å heve kjøp, vil vi tilbakebetale hele beløpet av varene så snart som mulig,eller innen 14 dager fra dendatoen du har mottatt varene.

Skjema for opplysninger om angreret og angrerettskjema : – nedlast

§6. PERSONVERN, SIKKERHET OG PERSONOPPLYSNINGER

I forbindelse med bestillingen, godtar du av vi lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e- post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Vi vil ikke dele dine personlige informasjon til tredjepart.

§7. KONTAKT & SUPPORT

Kontakt og support vil du finne på “kontakt oss”

§8. COOKIES

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre logg- inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg

§9.1 FORCE MAJEURE

Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen

§9.2 ENDRING AV KONTRAKTS

Etter at du som kunde har gjort et kjøp har vi har ikke rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt

§9.3 KLAGER

Ved klage, vennligst kontakt oss på service@villanytt.no

§9.4 TVISTER OG LOVER

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av Oslo forliksråd eller Oslo tingrett.

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no [1]

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:

http://ec.europa.eu/odr [2]

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO