Info og kjøpshjelp: 22 68 00 01
0,00 NOK
Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser
 

AVTALEVILKÅR

 

§1 DEFINISJONER

 

I disse generelle betingelsene vil følgende bli benyttet om ikke annet uttrykkelig er angitt:

Avtale, f.eks. i et tilbud eller bestilling som er online.

Forbruker: Den personen som gir Villanytt i oppdrag å levere varer eller tjenester.

Angrerett: Forbruker kan angre sitt kjøp.

Angrefristskjema: Det standardiserte angreskjemaet som Villanytt har sendt eller stillt til disposisjon for forbrukeren på Villanytt sin nettside, og som gjør forbrukeren i stand til å benytte seg av angreretten sin.

 

§2. GYLDIGHET

 

De generelle betingelser gjelder for alle tilbud og avtaler/leveringer fra Villanytt.

Eventuelle betingelser fra forbrukerens side kan avises hvis det er urimelig eller hvis det ikke er skriftlig avtalt med kunde.

Foreliggende betingelser gjelder også for alle inngåtte avtaler med Villanytt, også hvor det er nødvendig å involvere en tredjepart.

Hvis én eller flere av bestemmelsene i foreliggende generelle betingelser eller annen avtale med Villanytt skulle være i strid med lovverket eller gjeldende forskrifter, skal gjeldende bestemmelse falle bort og bli erstattet av en ny bestemmelse som er i overensstemmelse med lovverket.

 

§ 3. TILBUD OG PRISER

 

Alle tilbud fra Villanytt kan tilbakekalles hvis det foreligger feil av ukjent årsak.

Varene sendes fra Villanytt sitt lager i Skandinavia. De oppgitte prisene er eksklusive toll og merverdiavgift. Når varene hentes på postkontoret, vil det kunne påløpe ekstra kostnader.

Hvert element vist inkluderer mva i norske kroner. I handlevognen ser du totalprisen inkludert alle avgifter som moms, frakt og betaling.

Porto og fraktkostnader tilkommer på alle ordre. Bestillinger under 300 kr blir ikke ekspedert.

 

 

§4. INNGÅELSEN AV AVTALEN

 

Avtalen mellom Villanytt og forbrukeren inngås først etter at forbrukeren har gjennomgått hele bestillingsprosessen på nettsiden og betalt hele ordrebeløpet til Villanytt.

Hvis det dreier seg om betaling i etterkant, eller om overføring til Villanytt sin bankkonto, inngås avtalen etter at bestillingsprosessen er avsluttet.

Villanytt vil deretter bekrefte bestillingen overfor forbrukeren per e-post så raskt som mulig.

 

§5. LEVERING OG LEVERINGSTIDER

 

Om ikke annet er avtalt, vil levering skje til den leveringsadressen som forbrukeren har oppgitt, og kostnadene for forsendelsen er for forbrukerens regning. Kostnadene for forsendelsen vil bli tydelig spesifisert av Villanytt i tilbudet.

Hvis Villanytt trenger opplysninger fra forbrukeren for å kunne gjennomføre avtalen, begynner leveringstiden etter at forbrukeren har stilt alle nødvendige opplysninger til disposisjon for Villanytt.

Hvis Villanytt har oppgitt en leveringstid, eller en frist for gjennomføring av avtalen kan denne avvike hvis det er forhold som gjør dette vanskelig. En oppgitt leveringstid skal da heller aldri anses som en endelig frist for levering. Ved overskridelse av en frist skal forbrukeren informeres.

Villanytt bør i slike tilfeller tilbys en rimelig frist for likevel å kunne oppfylle avtalen.

Risikoen angående de leverte varene overføres til forbrukeren i det øyeblikket de leveres. Med levering forstås i forbindelse med tidspunkt varene sendes til forbrukeren.

Forbrukeren forplikter seg til å motta de kjøpte varene i det øyeblikk disse stilles til disposisjon for ham eller overleveres.

Hvis varer ikke hentes ved mottak eller nektes mottatt ved levering, påløper det frakt, kostnader som forbrukeren er ansvarlig for å betale.

Villanytt forbeholder seg retten til å for sin regning å engasjere tredjepart som ikke er ansatt i bedriften under utføringen av oppdraget.

 

§6. GJENNOMSYN OG ANGRERETT

 

Hvis de leverte varene ikke er i henhold til avtalen, skal forbrukeren innen rimelig tid etter at dette er oppdaget, melde fra om eventuelle manglene eller feilleveringen til Villanytt.

Forbrukeren forplikter seg til å kontrollere de leverte varene med en gang ved mottak, hvorpå eventuelle skader umiddelbart meldes fra til transportør ved vareleveringen med kopi til Villanytt.

Varene er forsikret under forsendelse, men det må alltid reklameres til transportør før nye varer kan sendes.

Hvis det dreier seg om fjernsalg skal tilbudet også inneholde en gjennomsynsfrist på fjorten (14) kalenderdager, fra og med den dagen forbrukeren eller dennes representant får varen i fysisk besittelse. Kjøpet er i så fall først endelig når det har gått fjorten

(14) kalenderdager etter mottak av varen.

I gjennomsynsperioden har forbrukeren angrerett, der han har mulighet til å returnere den mottatte varen uten noen forpliktelser, annet enn å betale retur kostnadene.

Forbrukeren kan kun benytte seg av sin angrerett ved å informere Villanytt om sine planer innen en frist på fjorten (14) kalenderdager etter han mottok varen.

Ønsker forbruker å angre benyttes angrefristskjema. Har forbruker ikke dette for hånden kan det lastes ned fra Villanytt sin nettside. Det utfylte angreskjemaet skal sendes per e-post eller som vanlig post.

 

Hvis forbruker ønsker å benytte seg av angrefristen, skal Villanytt betale tilbake summen tilbake senest innen fjorten (14) dager.

Forbrukeren kan kun benytte seg av angreretten hvis de(n) gjeldende varen(e) returneres komplett, uskadet, ubrukt og i originalemballasjen. Forbrukeren skal returnere de(n) leverte varen(e) til Villanytt innen fjorten (14) dager etter å ha påberopt seg angrefristen. Frakt kostnadene skal betales av forbrukeren, om ikke noe annet er skriftlig avtalt.

 

Montering av dusjkabinetter/baderom/skader.

Det forutsettes at det benyttes autorisert rørlegger ved montering og at strømtilførsel er installert av en autorisert elektriker.

Alle baderoms produkter leveres umontert og kunden er selv ansvarlig for monteringen.

Skader eller mangler som oppstår som følge av montering av ikke autorisert rørlegger dekkes ikke av oss. Villanytt as tar ikke ansvar for skader som oppstår ved montering av produktet som ikke er utført av egne fagfolk eller fagfolk som er godkjent av Villanytt as.

Vi tar ikke ansvar for knuste glass/dører når kunde monterer selv.

Dersom en skulle være uheldig å knuse glass, skade aluminiums skinner eller andre deler av dusjen kan dette kjøpes hos Villanytt as.

Slitasjeskader på forbruksartikler omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder heller ikke ved skader forårsaket av ulykke eller uaktsomhet fra bruker.

 

§7. FAKTURERING OG BETALING

 

Betaling skjer ved den valgte betalingsmetoden i kassen. Betalingsmåte er levert av Bambora sammen med partnere.

Kortbetaling akseptert av Visa, MasterCard og Maestro og fakturering blir gjort direkte.

Om ikke annet uttrykkelig er avtalt, gjøres betaling for de bestilte varene med kort i én transaksjon, eller bruk av en av de betalingsmåtene som Villanytt tilbyr.

Forbrukeren mottar etter betaling en spesifisert faktura fra Villanytt per e-post.

 

 

§8. ANSVAR - SKADE

 

Hvis Villanytt er ansvarlig for skade, så er ansvaret, så langt loven tillater det, begrenset til godtgjørelse av den direkte skaden, og maksimalt på størrelse med fakturabeløpet.

Med skade, forstås utelukkende:

De rimelige kostnader som er påløpt for å unngå eller begrense skade.

Villanytt er aldri ansvarlig for indirekte skade, som personskade, følgeskade, omsetningstap, besparelser man har gått glipp av, osv.

Villanytt er ikke ansvarlig for skade, uansett av hvilken art eller hvilken form, når bedriften har benyttet seg av oppdragsgiverens feilaktige og/eller uriktige opplysninger. Eventuelle kostnader som Villanytt måtte få på grunn av dette vil bli belastet oppdragsgiver.

 

§9. KVALITET, SAMSVAR OG GARANTI

 

Villanytt garanterer at alle varer det leverer er av rimelig god kvalitet, det vil si at de leverte varene har det sikkerhetsnivået man må kunne forvente og at varene egner seg til sitt bruksområde.

Videre at de oppfyller de kravene det er rimelig å stille, eventuelt de kravene partene har inngått.

Garantien er slått fast i henhold til gjeldende rett, der Villanytt i tilfelle mangler ved varene, etter egen vurdering, vil bytte eller reparere varen.

Tegninger, tekniske beskrivelser, vareprøver, bilder, farger, mål og materialangivelser oppgis av Villanytt så nøyaktig som mulig. Denne informasjonen er imidlertid ikke bindende. Varer med avvik som er innen det slingringsmonn man bør godta bør aksepteres.

 

§10. EIENDOMSFORBEHOLD

 

Alle leverte varer forblir Villanytt eiendom frem til varen er fullt betalt.

 

§11. FORCE MAJEURE

 

I tilfeller hvor det er snakk om Force Majeure har Villanytt rett til å avslutte avtalen, eller å utsette forpliktelser overfor forbrukeren i en rimelig periode, uten å være ansvarlig for noen form for skadekompensasjon.

 

VILLANYTT A/S

www.villanytt.no levert av Villanytt A/S, organisasjonsnummer 994529110.

Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Alle våre varer kjøpes direkte fra Fabrikkene uten fordyrende mellomledd. Vi kan derfor tilby deg som forbruker de aller beste priser, og en trygg og sikker handel!

Vi har en gunstig fraktavtale med transportører som våre kunder kan benytte seg av.

Alle varer kan kjøpes i vår butikk i Tvetenveien 55, 0666 Oslo. Betaling med kontanter eller betalingskort.

Åpningstid:

Mandag – Onsdag: kl 10:00 – 17.00

Torsdag: kl 10:00 – 19.00

Fredag – Lørdag: kl 0900 – 16:00